Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera

Predpisi, na katere predpis vpliva