Odlok o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera (uradno prečiščeno besedilo 1)

Predpisi, na katere predpis vpliva