Domov Obvestila Občinsko glasilo Številka 3/2011

Številka 3/2011

8. 4. 2011 1158
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Številka 3/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2011
Začetek veljavnosti: 09.04.2011
Konec veljavnosti: 31.03.2020
Odlok dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bohinj (Številka 3/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2011
Začetek veljavnosti: 23.04.2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o športno rekreativni vodniški službi v občini Bohinj (Številka 3/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2011
Začetek veljavnosti: 09.04.2011
Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Bohinj (Številka 3/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2011
Začetek veljavnosti: 23.04.2011
Konec veljavnosti: 21.04.2018
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2010 (Številka 3/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2011
Začetek veljavnosti: 08.04.2011
Sklep o določitvi cen voženj s turističnim čolnom (Številka 3/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2011
Začetek veljavnosti: 09.04.2011