Domov Obvestila Občinsko glasilo Številka 4/2006

Številka 4/2006

5. 5. 2006 1077
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna za leto 2005 (Številka 4/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2006
Začetek veljavnosti: 06.05.2006
Odlok o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bohinj (Številka 4/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2006
Začetek veljavnosti: 20.05.2006
Konec veljavnosti: 09.07.2016
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Številka 4/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2006
Začetek veljavnosti: 06.05.2006
Konec veljavnosti: 21.06.2008
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2006 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Bohinj (Številka 4/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2006
Začetek veljavnosti: 06.05.2006
Konec veljavnosti: 04.04.2009