Odlok o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera (uradno prečiščeno besedilo)

Predpisi, na katere predpis vpliva