Odlok o spremembah odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera

Predpisi, na katere predpis vpliva