Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Predsednica, Mojca Mlakar
 • Namestnica predsednice, Vesna Ravnik Koprivec
 • Član, Marko Oblak
 • Namestnica člana, Tinkara Gardener
 • Članica, Anica Stare
 • Namestnica članice, Doris Sodja
 • Članica, Nina Vončina
 • Namestnik članice, Sebastjan Rabič
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Predsednica, Mojca Mlakar
 • Namestnica predsednice, Marija Žvab
 • Član, Marko Oblak
 • Namestnica člana, Alenka Jensterle
 • Član, Aleš Ogrin
 • Namestnik člana, Janez Smukavec
 • Članica, Vesna Ravnik Koprivec
 • Namestnik članice, Adrijan Džudžar
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • Predsednica, Mojca Mlakar
 • Namestnica predsednice, Marija Žvab
 • Članica, Alenka Jensterle
 • Namestnik članice, Darko Loncnar, odstop dne 11.10.2018
 • Član, Adrijan Džudžar
 • Namestnik člana, Marko Oblak
 • Član, Aleš Ogrin
 • Namestnik člana, Janez Smukavec