Domov Obvestila Občinsko glasilo Številka 3/2002

Številka 3/2002

15. 3. 2002 1194
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Številka 3/2002)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.02.2002
Začetek veljavnosti: 16.03.2002
Konec veljavnosti: 21.06.2008
Odlok o razglasitvi Zoisove pristave, Gorjuše št. 15, za kulturni spomenik lokalnega pomena (Številka 3/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.02.2002
Začetek veljavnosti: 30.03.2002
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bohinj za leto 2002 (Številka 3/2002)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.02.2002
Začetek veljavnosti: 16.03.2002
Konec veljavnosti: 29.03.2003