Obvezna razlaga točk 1, 4 in 24 preglednice 4 v 60. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/16, 11/16, 4/17)

Predpisi, na katere predpis vpliva