Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva