Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva