Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva