Sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja) in nadomestilo za uporabo gozdne ceste Stara Fužina - Voje in Vogar - planina Blato ter ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk

Predpisi, na katere predpis vpliva