Sklep o višini nadomestil na uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja) in nadomestilo za uporabo gozdne ceste Vorenčkojca - Voje, Vogar, planina Blato, ter ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic, oziroma nalepk za leto 2007

Predpisi, na katere predpis vpliva