Domov Obvestila Občinsko glasilo Številka 3/2006

Številka 3/2006

7. 4. 2006 929
Odlok o (9) spremembah in dopolnitvah prostorskih in ureditvenih pogojev za območje planske celote Bohinj (Številka 3/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.03.2006
Začetek veljavnosti: 22.04.2006
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park (uradno prečiščeno besedilo –PUP TNP –UPB 1) (Številka 3/2006)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.03.2006
Začetek veljavnosti: 22.04.2006
Obvezna razlaga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Bohinjsko Bistrico (Številka 3/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.03.2006
Začetek veljavnosti: 07.04.2006
Obvezna razlaga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bohinj (Številka 3/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.03.2006
Začetek veljavnosti: 07.04.2006
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bohinj (Številka 3/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.03.2006
Začetek veljavnosti: 22.04.2006
Konec veljavnosti: 14.07.2018
Sklep o določitvi takse za preizkus znanja o prometnih poteh, kulturnih in drugih znamenitostih Bohinja (Številka 3/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.03.2006
Začetek veljavnosti: 08.04.2006