Domov Obvestila Občinsko glasilo Številka 3/1999

Številka 3/1999

30. 4. 1999 1241
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj (Številka 3/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.04.1999
Začetek veljavnosti: 01.05.1999
Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 1999 (Številka 3/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.04.1999
Začetek veljavnosti: 01.05.1999
Konec veljavnosti: 31.12.1999
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Triglavski narodni park (Številka 3/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.04.1999
Začetek veljavnosti: 01.05.1999
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bohinj za leto 1998 (Številka 3/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.04.1999
Začetek veljavnosti: 01.05.1999
Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bohinj za leto 1999 (Številka 3/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.03.1999
Začetek veljavnosti: 01.05.1999
Konec veljavnosti: 25.03.2000
Poslovnik Občinskega sveta Občine Bohinj (Številka 3/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.04.1999
Začetek veljavnosti: 01.05.1999
Konec veljavnosti: 24.11.2007
Statut Občine Bohinj (Številka 3/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.04.1999
Začetek veljavnosti: 01.05.1999
Konec veljavnosti: 24.11.2007
Valorizacija točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj (Številka 3/1999)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 21.04.1999
Začetek veljavnosti: 21.04.1999
Popravek Odloka o sprejemu Zazidalnega načrta za območje Sz - 1 ''Strženica'' (Številka 3/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.10.1998
Začetek veljavnosti: 30.04.1999