Domov Obvestila Občinsko glasilo Številka 4/2001

Številka 4/2001

22. 5. 2001 923
Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Bohinj (Številka 4/2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2001
Začetek veljavnosti: 06.06.2001
Konec veljavnosti: 17.10.2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah sestavin prostorskega plana Občine Bohinj (Številka 4/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2001
Začetek veljavnosti: 06.06.2001
Sprememba in dopolnitev programa priprave za ureditveni načrt T2 – Ribčev Laz (Številka 4/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2001
Začetek veljavnosti: 25.04.2001
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Bohinj (Številka 4/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2001
Začetek veljavnosti: 25.04.2001