Domov Obvestila Občinsko glasilo Številka 9/2004

Številka 9/2004

31. 12. 2004 1023
Odlok o turistični taksi v Občini Bohinj (Številka 9/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.12.2004
Začetek veljavnosti: 15.01.2005
Konec veljavnosti: 14.07.2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Številka 9/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.10.2004
Začetek veljavnosti: 15.01.2005
Konec veljavnosti: 09.05.2020
Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2005 (Številka 9/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2004
Začetek veljavnosti: 01.01.2005
Konec veljavnosti: 31.12.2005
Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2006 (Številka 9/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2004
Začetek veljavnosti: 01.01.2005
Konec veljavnosti: 31.12.2006
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2005 (Številka 9/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2004
Začetek veljavnosti: 01.01.2005
Sklep o določitvi vrednosti točke komunalne takse v Občini Bohinj za leto 2005 (Številka 9/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2004
Začetek veljavnosti: 01.01.2005
Sklep o uskladitvi cen za leto 2005 (Številka 9/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2004
Konec veljavnosti: 31.12.2005