Domov Obvestila Občinsko glasilo Številka 2/2009

Številka 2/2009

3. 4. 2009 1283
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park (uradno prečiščeno besedilo - PUP TNP – UPB2) (Številka 2/2009)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2009
Začetek veljavnosti: 04.04.2009
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bohinj za leto 2008 (Številka 2/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2009
Začetek veljavnosti: 18.04.2009
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Številka 2/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2009
Začetek veljavnosti: 18.04.2009
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta