Domov Obvestila Občinsko glasilo Številka 8/2012

Številka 8/2012

5. 10. 2012 1113
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2012 - II (Številka 8/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.09.2012
Začetek veljavnosti: 06.10.2012
Konec veljavnosti: 31.12.2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bohinj (Številka 8/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.09.2012
Začetek veljavnosti: 20.10.2012
Konec veljavnosti: 14.07.2018
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter določitev kandidata za člana Državnega sveta (Številka 8/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.09.2012
Začetek veljavnosti: 27.09.2012
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Cene za programe v zavodu Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj (Številka 8/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.09.2012
Začetek veljavnosti: 01.09.2012