Ribja kulturna dediščina

192.874,05 €
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
140.400,51 €
V teku
Povezava
oktober 2019
november 2020