Javno naročilo - Ureditev sekundarne kanalizacije za priključitev naselja Nemški Rovt

12. 7. 2021 56
12.07.2021
Javna naročila
26.07.2021 do 10:00
12.07.2021
JN004714/2021-W01
Povezava
430-0013/2021