Javno naročilo - Izgradnja parkirišča pred pokopališčem in obodni zid pokopališča v Bohinjski Bistrici

22.06.2020 135
22.06.2020
Javna naročila
08.07.2020 ob 09:00
22.06.2020
JN003976/2020-W01
Povezava
430-5/2020
22.06.2020
Andrej Kovačič, Primož Pintar