Vloga za izdajo projektnih pogojev, soglasja k projektnim rešitvam in soglasja za priključitev - vodovod, odpadne vode, odpadki, meteorne vode

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA