Vloga za izdajo soglasja k projektnim rešitvam (občinske ceste)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA