Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Bohinj

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA