Domov Uprava in organi Občinski svet 30. redna seja Občinskega sveta

30. redna seja Občinskega sveta

1574
Seja je potekala dne 21.06.2018 ob 17.00

Videoposnetek

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2018-II (Številka 3/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 30.06.2018
Konec veljavnosti: 27.04.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna Občine Bohinj ze leto 2018 za sanacijo škode po naravnih nesrečah (Številka 3/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 30.06.2018
Konec veljavnosti: 11.04.2020
Odlok o turistični taksi v občini Bohinj (Številka 3/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 14.07.2018
Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora v občini Bohinj (Številka 3/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 30.06.2018
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Bohinj (Številka 3/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 30.06.2018
Popravek sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in letnih dovolilnic (Številka 3/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 29.06.2018
Konec veljavnosti: 27.04.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze