Člani štaba CZ

Člani
  • POVELJNIK, Dušan Pfeifer
  • NAMESTNIK POVELJNIKA, Robert Jensterle
  • ČLAN S PODROČJA ZDRAVSTVA, Darko Loncnar, dipl.zn., mag. zdr. - soc. manag.
  • ČLAN S PODROČJA GRADBENIŠTVA, Andrej Sodja, univ.dipl.inž.grad.
  • ČLAN S PODROČJA GASILSTVA, Franc Benedik
  • ČLAN - PREDSTAVNIK OBČINE, Jože Sodja
  • ČLAN S PODROČJA REŠEVANJA V GORAH, Janez Rozman
  • ČLAN - PREDSTAVNIK POLICIJE, Aleš Rozman
  • ČLAN S PODROČJA REŠEVANJA NA VODI, Danjel Rozman
  • ČLAN S PODROČJA ZVEZ, Damjan Gašperin