Soglasje za direktno bremenitev računa za komunalne storitve

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA